Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστοχώρο, ανήκουν στο Συνήγορο του φοιτητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική μόνον χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Επιτρέπεται η χρήση τους και η αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν θα είναι στη συνέχεια ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου και θα υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε υλικού του ιστοχώρου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου, κ. Νικόλαο Λάριο: lariosn[at]uoa[dot]gr